Categorie archief: Howest

Voor jullie bijgewoond: studiedag interculturaliteit in de toeristische sector

Lector Dominique Vansteenkiste was namens de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement aanwezig op de studiedag Interculturaliteit in de toeristische sector,  georganiseerd door Living Stone Dialoog (Greet Huybrechts en Manuel Minne) en Toerisme Vlaanderen (Griet Geudens) in Mechelen op 31 mei 2012.

ROJM

ROJM

Deze bijzonder leuke studiedag vond plaats in de gebouwen van het ROJM (zie foto), het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen. Mechelen is een stad waar 25% van de bevolking van Marokkaanse origine is en waar meer dan 100 verschillende nationaliteiten wonen. In 1978 staken enkele jongeren van verschillende afkomst de koppen bij elkaar en stampten een vereniging voor en door jonge stadsgenoten uit de grond. De Vlaamse Gemeenschap beloonde dit initiatief en erkende de vereniging als jeugdhuis. Zo ontstond de vzw Rzoezie met als huisregel: ‘alles voor en door de Mechelse jeugd’. Na 30 jaar heet het jeugdhuis ondertussen ROJM en komen er elke week zo’n 800 jongeren langs.

Een boeiende dag, waar we volop informatie opdeden om de komende jaren onze lessen te stofferen! We brengen kort verslag uit van de verschillende lezingen!

Interculturaliteit op de werkvloer

Interactieve lezing door Mevr. Ankie Hoefnagels over het verwerven van interculturele competenties

Ankie Hoefnagels

Ankie Hoefnagels inspireert ons over aanpak interculturele communicatie.

Ankie Hoefnagels (Maastricht, zie foto) schreef in 2010 samen met collega Ton Van Egmond het boek ‘Grenzeloos, interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid’. Dit boek gaat in op de verschillen tussen de culturen waarmee mensen die werkzaam zijn in het toerisme of de gastvrijheidsindustrie te maken krijgen. Mevr. Hoefnagels biedt geen receptenboek aan voor een optimale communicatie maar verschaft niettemin een hele reeks nuttige inzichten.

Interculturele competentie is het vermogen om effectief en gepast te communiceren in interculturele situaties, gebaseerd op kennis, vaardigheden en attitudes. Enkele sleutelbegrippen bij het verwerven van interculturele competentie zijn empathie, luisterbereidheid, nieuwsgierigheid en het ontbreken van vooroordelen.

Uitgevonden erfgoed: voorstelling van ‘Framing the other’

door Willem Timmers (zie foto) en Ilja Kok, gevolgd door een reflectie

‘Framing the other’ is een eindwerkdocumentaire over de Mursi-stam in het zuiden van Ethiopië die bekend staat om de lipschotels die de vrouwen dragen als decoratie. Het is een ongemeen boeiend werkstuk dat zelfs de meest onverschillige kijker op de kast zal jagen door zijn tragikomische kijk op toerisme. De film dwingt tot reflectie over de invloed van toerisme op cultuur en is een absolute must voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met de reissector , met name touroperators en reisleiders. De film loopt momenteel op verschillende filmfestivals en is volgend academiejaar wellicht te zien in de opleiding Toerisme en recreatiemanagement in Howest.

Auteur: Dominique Vansteenkiste

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Toerisme: for better of for worse?

 

 Mensen reizen meer en meer; meer en meer mensen reizen. Bijna een miljard (!) mensen nemen jaarlijks het vliegtuig. Allemaal willen we de wereld zien, andere culturen leren kennen, ontspannen op verplaatsing. En wat is daar mis mee?

Maar, laten we eerlijk zijn,  we willen dit zo vaak, zo ver, zo goedkoop en zo authentiek mogelijk doen. Een contradictie. Want onze reis heeft ontegensprekelijk gevolgen op de leefomgeving (Planet) van de bestemming die we aandoen, op haar economie (Profit), lokale cultuur en tradities (People). Duurzaam toerisme streeft ernaar de negatieve impact op elke “P” te beperken en de positieve impact te verhogen. En zo de beleving van de toerist te versterken (Pleasure). Wie zijn steentje wil bijdragen, moet eerst weten wat de impact van toerisme is of kan zijn, in negatieve en in positieve zin.

De p van Planet: ecologische impact

Met zijn hoge vraag naar vluchten, ander transport en accommodatie levert toerisme een grote bijdrage aan de klimaatopwarming. De sector is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot wereldwijd. CO2 tast de ozonlaag aan die ons moet beschermen tegen UV-straling. Nu die laag steeds dunner wordt, warmt de aarde op. Hierdoor verwoestijnen grote gebieden, smelten de ijskappen, stijgt het zeeniveau en neemt het aantal natuurrampen als droogte, watersnood en tsunami’s toe. Diersoorten worden bedreigd. Veel van onze populaire sneeuw- en strandvakantiebestemmingen ondervinden vandaag al de gevolgen.

Op lokaal vlak slorpt toerisme levensbelangrijke grondstoffen op: water, energie, hout, voedsel,… De aanbouw van toeristische infrastructuur (hotels, wegen, golfterreinen, jachthavens enz.) schaadt het landschap. Daarnaast brengt toerisme veel afval met zich mee en vervuiling van water, lucht, grond en stilte. Op verre bestemmingen, waar grondstoffen en geld schaars zijn of overheden laks, gaat dit maar al te vaak ten koste van de lokale leefomgeving en bevolking. Maar ook in Europa staan we voor dilemma’s…        

Aan de andere kant kan toerisme ervoor zorgen dat natuurgebieden economisch interessant worden. Een betaald bezoek aan natuurparken bevordert het behoud en bescherming van belangrijke biotopen. Bovendien kan zo’n bezoek het bewustzijn van mensen rond groene waarden verhogen  en de vraag naar duurzame producten doen stijgen. Toerisme kan zo een stimulans zijn voor duurzamere praktijken in hotels en andere toeristische faciliteiten.

De p van Profit: economische impact

Terwijl het meestal de bestemmingen zijn die opdraaien voor de grote investeringen en kosten die toerisme met zich meebrengt, keren de winsten vaak terug naar buitenlandse investeerders. Bij massatoerisme of enclave-toerisme die de populaire “all-inclusive” formule aanbieden, kan 60 tot 80% van de opbrengst het land uitstromen. We spreken van “economische lekken”. Bij dit soort van toerisme blijven de kennis en managementfuncties in handen van buitenlanders, terwijl de lokale bevolking aan een erg laag loon werkt. En dit terwijl toerisme de prijzen van lokale producten vaak doet stijgen.

Maar laten we ook niet vergeten dat toerisme voor zowel ontwikkelde als derdewereldlanden een belangrijke bron van inkomsten is. Vooral in landen waar weinig alternatieven zijn, kan toerisme buitenlandse deviezen binnenbrengen, tewerkstelling creëren en investeringen in infrastructuur stimuleren.

De toerist kan ervoor zorgen dat zijn verblijf zoveel mogelijk ten goede komt aan de plaatselijke bevolking door gebruik te maken van kleinschalige familiehotels, lokale restaurants, ter plaatse aangekocht voedsel, en door samen te werken met lokale, zelfstandige vervoerders (daar waar privé-transport noodzakelijk is), etc.

De p van People: sociaal-culturele impact

Toerisme kan lokale gebruiken en tradities versterken: wanneer de bevolking merkt dat toeristen de lokale cultuur appreciëren, zal zij zich trots voelen en betrokken. Extra werkgelegenheid of een betere infrastructuur kunnen de migratie naar steden of het buitenland tegengaan, ook op deze manier kan toerisme een lokale gemeenschap versterken.

 Abrupt of weinig respectvol contact kan echter leiden tot ergernis bij de lokale bewoners, of zelfs tot verlies van identiteit. Om inkomsten te genereren, kan de bevolking haar cultuur gaan “verkopen” of “spelen”. Jongeren die een snelle, maar weinig duurzame manier vinden om aan geld te komen, verlaten de school en onttrekken zich aan het ouderlijk gezag; vaak gaan ze neerkijken op de traditionele levensstijl. Prostitutie is de ergste uitwas.

Een duurzame reiziger is zich bewust van de impact die hij heeft op de lokale cultuur. Hij reist respectvol, voorbereid, geïnformeerd.

De p van Pleasure: impact van de ervaring

Duurzaam toerisme zet de kwaliteit van de ervaring voorop door datgene te beschermen waarvoor we op reis gaan: de lokale natuur en cultuur. Is het niet aangenamer toeven op plaatsen waar de bevolking je welkom heet? Waar lokale inwoners niet (hoeven te) brommen, sjacheren, bedelen of drummen omdat ze sowieso delen in de winst? Waar er evenwicht is tussen toeristen en bewoners, tussen geven en nemen? Niemand beleeft toch plezier aan overvolle musea, straten of pleinen, aan torenhoge toeristenprijzen. Alleen wanneer de belangen van lokale mensen én bezoekers gerespecteerd worden, ontstaat een positieve, authentieke en persoonlijke ervaring. En laat dat nou net zijn waar de toerist van vandaag naar op zoek is.

Griet Laenen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, Sustainable tourism, toerisme

Workshop Sustain my Schooltrip: verslag van een geslaagde studiemiddag

Met Sustain my schooltrip ontwikkelt de opleiding Toerisme en recreatiemanagement van Howest momenteel een website die leerkrachten van het middelbaar onderwijs zal helpen bij het organiseren van hun schoolreizen. Op die manier kunnen schoolreizen ‘anders’ worden: origineler, prikkelender… en duurzamer, en hopelijk ook minder belastend voor de leerkrachten op het vlak van organisatie.

In afwachting van de lancering van www.andersopschoolreis.be nodigden we op 8 maart 2012  alvast de middelbare scholen in Vlaanderen uit om samen met ons na te denken hoe we schoolreizen ‘anders’ kunnen aanpakken.

We openden de workshop met een plenair gedeelte. Peter De Vleeschouwer schetste het profiel van ‘de gemiddelde schoolreis’ in Vlaanderen op basis van een enquête bij alle Vlaamse middelbare scholen.  Griet Laenen gaf een aantal algemene tips om schoolreizen op een vrij eenvoudige manier creatiever en duurzamer te maken.

Na deze introductie konden de aanwezigen zelf de handen uit de mouwen steken. De leerkrachten gingen in kleine groepen aan de slag om ervaringen uit te wisselen. Iedereen had vooraf een fiche ingevuld met gegevens over een jaarlijks terugkerende studiereis. Uitgangspunt: kan die schoolreis, op basis van de eerder gegeven tips, zonder al te grote inspanningen, creatiever en duurzamer worden? Opvallend was dat de leerkrachten hier heel wat concrete inspiratie opdeden door naar elkaars ervaringen te luisteren en hierover in dialoog te gaan.

De aanwezige studenten kregen een andere opdracht: welke duurzame activiteiten zie je graag in een schoolreis terugkomen? Zeven groepen gingen brainstormen rond vijf thema’s: ontmoeten, ontdekken, leren, bewegen en eten en drinken. Opvallend genoeg kwamen bij de meeste groepen gelijkaardige voorstellen uit de bus, zoals je hier kan zien. Enkele ‘topfavorieten’: voluntourism in ontwikkelingslanden, live like a local (logeren in gastgezinnen, streekgastronomie, …), en avontuurlijke droppings à la Peking Express. Leerkrachten kunnen zich hierdoor alvast laten inspireren!

We sloten onze workshop af met een beurs. Ruim 25 aanbieders van duurzame activiteiten in België stelden zich voor aan de aanwezige leerkrachten en studenten De contacten inspireerden, zo bleek uit onze tevredenheidsenquête: veel leerkrachten zijn van plan nieuwe dagtrips uit te testen. De studenten waren vooral gecharmeerd door activiteiten als de Bio-boerderij Ganzenhof, The Outsider en Tochten van Hoop. Ook het initiatief van de Groene Sleutel viel in de smaak.

De evaluatie van de studiemiddag was erg positief. Volg ons op Facebook , want we plannen in de toekomst nog meer studiemomenten rond de organisatie van schoolreizen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Anders op schoolreis: verslag workshops leerkrachten

Van leerkrachten, voor leerkrachten: de selectie tips en tricks uit de workshops gingen niet alleen over duurzaamheid, maar vooral ook over haalbaarheid naar organisatie en prijs. Tegenstrijdig? Zeker niet, we gaan voor de optimale groen/prijs/fun-verhouding. Budget is een prima motivatie om op zoek te gaan naar goedkope alternatieven die in hun eenvoud erg leuk én duurzaam zijn! Best practices, kansen, maar ook pijnpunten en hoe ze te omzeilen…

Kleine groepen

Voldoende kritische massa is noodzakelijk om prijzen van gids, autocar en, in mindere mate, bezoeken te delen. Sommige van de aanwezige scholen hebben weinig leerlingen en lossen dit op door samen met leerlingen van een andere school op reis te gaan.

Geen centrale ligging

Scholen uit afgelegen plaatsen hebben het moeilijker om daguitstappen of reizen te organiseren. Zij kunnen beter minder vaak, maar langer op reis gaan en bezoekobjecten en bestemmingen combineren.

Transport

Opteer voor een lange busreis (Italië, Barcelona, Kroatië) voor een nachtbus; je spaart er een of zelfs twee overnachtingen mee uit. Een extra overnachting inlassen tijdens de reis is ook een goede optie, vooral als je er een bezoek aan koppelt. Wie met de leerlingen op fiets-meerdaagse trekt, kan voor een autocar met aangepaste aanhangwagen kiezen.

Accommodatie

Stacaravans, huisjes of kleine tweesterrenhotels vormen goedkope alternatieven voor hotels. Buiten het seizoen kan je fikse kortingen bekomen: onderhandelen is dus de boodschap. De scholen die in huisjes of bungalows verblijven, laten hun leerlingen meestal zelf koken. Zo realiseren ze verschillende VOET, maar drukken ze ook in belangrijke mate de kostprijs. Een toerisme-opleiding slaagt er zo in een 10-daagse reis naar Kroatië te organiseren voor 550 euro. Overweeg te kamperen.

Match leerlingen en gidsen

Je leerlingen voorbereiden op uitstappen of museumbezoeken zorgt er zeker voor dat ze aandachtiger zijn en meer opsteken. Even belangrijk is het om gidsen op de hoogte te stellen van wat jij van hen verwacht, wie je leerlingen zijn, wat hun taalniveau of voorkennis is, hoe ze het best aangepakt kunnen worden… Hoe beter vorm en inhoud van bezoek of activiteit afgestemd zijn op jouw groep, hoe groter de meerwaarde. Durf ook feedback te geven en bij te sturen naar het volgende jaar. Tref je een goede gids? Boek hem het volgende jaar opnieuw!

Evenwichtig programma

Iedereen kan maar een bepaalde hoeveelheid informatie, beelden of ervaringen absorberen. Genoeg rustpauzes inlassen is dus een must. Doe de serieuze zaken in de voormiddag; maak een lichter, actiever programma in de namiddag. Voorzie ook keuzeprogramma’s en voldoende vrijetijd om de leerlingen tot rust te laten komen of hun eigen interesses te volgen.

Contact met locals

Taalleerkrachten (Frans) nemen vaak het initiatief om een gegidst bezoek van een stad (Lille, Brussel, Doornik, Parijs) aan te vullen met een quiz/rally/stadsspel/zoektocht of vragenlijst waardoor de leerlingen in contact komen met de lokale bevolking en de stad op eigen houtje ontdekken. Een wedstrijdelement of kleine prijs kan hen extra motiveren. Je kan ook een typisch bedrijf bezoeken op de plaats van bestemming: een porto-producent in Portugal, cava in Barcelona, een olijfolieraffinaderij in Kroatië?… Zo’n bezoek is meestal goedkoop: de bedrijven willen winst halen uit verkoop in het winkeltje.

Samenwerking met scholen

Een school uit Aalst gebruikt de cafetaria van een school in Namen om leerlingen te laten picknicken; een meer verregaande samenwerking met Waalse scholen blijft vooralsnog moeilijk. De toerisme-opleiding van Howest laat studenten van Doornik en Luik onze studenten gidsen in hun stad en vice versa; er is ook een gezamenlijk bezoek aan Brussel.

Eten

Zelf koken blijft het meest goedkoop. Inkopen doen op een lokale markt, een typisch streekgerecht klaarmaken of een veggie-dag houden, vonden heel wat deelnemers en leerlingen een leuk idee. Een keer samen en lokaal eten vonden de meesten ook een must. Wie zijn reis goed uitstippelt, kan vaak gunstige prijzen bekomen in lokale restaurants. Ga voor een simpel, maar voedzaam (en typisch) menu op een afgesproken tijdstip zodat de eigenaars het bezoek optimaal kunnen voorbereiden.

En nu? Is het nog altijd aan ons!

De workshop maakte tongen los, gesprekken kwamen vlot op gang en werden vroegtijdig afgebroken. Het mag duidelijk zijn: leerkrachten zijn nog lang niet uitgesproken over het hoe, wat en waarom van studiereizen en uitstappen. Alvast een pluim op de hoed van alle aanwezigen: dank voor de interesse en input! Wordt vervolgd…

                                                                                                                                                             Griet Laenen

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

De gemiddelde schoolreis in Vlaanderen: enquête secundaire scholen

Wie leerkrachten wil stimuleren om ‘anders’ op schoolreis te gaan, doet er goed aan eerst te bekijken hoe hun schoolreizen er nu uit zien. Via een uitgebreide enquête brachten we de huidige meerdaagse schoolreizen in het middelbaar onderwijs in kaart: wat zijn de belangrijkste bestemmingen, met welk transportmiddel gebeuren de verplaatsingen, wat is het budget, etc.

‘De’ gemiddelde schoolreis blijkt toch wel te bestaan. Het aantal bestemmingen dat jaarlijks door scholen wordt bezocht is eerder beperkt. Parijs, Londen en Barcelona als het om citytrips gaat; Italië voor rondreizen. In België zelf vindt het gros van teambuildingsactiviteiten en bezinningsmomenten plaats.

Belangrijkste motivatoren bij het beslissingsproces rond logies, activiteiten, transport voor scholen zijn zonder twijfel de educatieve meerwaarde van de trip en het budget, gevolgd door ‘veiligheid en zekerheid’. Duurzaamheid als dusdanig is hierbij weinig aan de orde.

Lees de volledige neerslag van deze enquête hier, of bekijk de powerpointpresentatie.

De enquête schoolreizen leverde zeer waardevolle informatie op voor de constructie van onze database:

  • In eerste instantie focussen we op de topbestemmingen uit de enquête om de database te stofferen. Zo kunnen we direct impact hebben op de duurzaamheid van de Vlaamse schoolreizen.
  • Op middellange termijn kiezen we bewust voor de uitbreiding van het aantal bestemmingen: spreiding van toerisme is sowieso duurzamer, minder bedreigend voor de draagkracht van toeristische bestemmingen.
  • De gemiddelde groepsgrootte is erg variabel. Er is nood aan logies voor grote, middelgrote tot kleine schoolgroepen. Deze info nemen we zeker mee in de database.
  • Budget is een doorslaggevend criterium bij het organiseren van schoolreizen. We houden hier rekening mee bij de selectie van items in onze database. Leerkrachten zullen ook ‘prijs’ als zoekcategorie kunnen opgeven.
  • Educatieve meerwaarde is eveneens erg belangrijk. Ook hierop zal onze database doorzocht kunnen worden.

Alvast hartelijk dank aan de vele scholen die meewerkten!

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

10 tips voor ‘anders op schoolreis’

Een groep leerlingen tjokt ongeïnteresseerd achter de gids aan, meisjes praten achter hun hand, jongens dollen tussen de pronkstukken van het museum. Hun leerkracht voelt het bloed naar zijn hoofd stijgen: waarom doet hij vrd**m* al die moeite om een uitstap te organiseren als er zo weinig interesse voor is?

Herkenbaar? Een beetje wel. En toch … ze hebben een onmiskenbare meerwaarde, de momenten waarop onze leerlingen de school verlaten om op een andere manier iets te leren over de wereld, de anderen en zichzelf. Excursies en schoolreizen brengen een klasgroep bij elkaar. Ze zijn een eerste, soms een enige, kennismaking met andere wijken en culturen, denk – of leefwijzen, met musea, kunst of natuur.
Geslaagde uitstappen openen ogen. Prikkelen de nieuwsgierigheid. Zetten aan tot meer. Ze zijn herinneringen voor het leven. Redenen te over om er het maximum uit te halen. Tien ideeën ter inspiratie.

1. Zet je geld goed in

Tussen droom en daad staat.. een budget. Besteed het zo goed mogelijk. Overloop samen met je collega’s het totaalaanbod aan uitstappen en reizen. Is een verplaatsing telkens noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken? Of kan een gastspreker of workshop op school een evenwaardig (en voordeliger) alternatief bieden? Beperk en optimaliseer je verplaatsingen. Combineer halve dagen tot een dagprogramma; schuif waar mogelijk. Durf ook de meerwaarde van verre bestemmingen in vraag te stellen. Misschien loont het de moeite om dicht(er) bij huis te blijven en geld te investeren in kwaliteitsvolle activiteiten die net wat duurder zijn?

2. Varieer

Streef naar een evenwichtig programma. Twee activiteiten per dag is voldoende. Breng ook variatie. Een “les op verplaatsing” schiet haar doel voorbij. Gegidst bezoek in de morgen? Ga dan voor actie en beleving in de namiddag. Diep je thema uit met een workshop, rally, spel of speurtocht. Zo spreek je niet alleen de geest, maar ook het hart en lichaam van je leerlingen aan; de boodschap zal meer beklijven. Trek je naar een grootstad, verken dan ook eens een park of maak een daguitstap. Na drie dagen Barcelona doet een dagje in de bergen wonderen.

3. Ga voor “beleven”

Doen is beleven is onthouden. Zet zoveel mogelijk informatie om in actie. Romeinen die als boetedoening op hun knieën de Spaanse trappen beklimmen, Engelsen die queueën aan de bushalte, koffiepauzes, siësta’s, after work drinks: vertel er niet over, doe het. En waar je ook bent: kom in beweging. Wandel, jog, fiets, step, zeil of kajak. Leerlingen die hun energie kwijt kunnen, letten beter op tijdens ‘infomomenten’. Screen je programma en “activeer” het!

4. Ga voor “anders bekeken”

Highlights horen erbij, ‘je moet ze gezien hebben’. Maar achter de façade van monumenten gaat de echte stad schuil, de rijke en complexe socio-economische en culturele werkelijkheid. Maak tijd en ruimte om ze te ontdekken. Minder bezochte wijken, steden, zelfs landen bieden kleur, authenticiteit, gastvrije en nieuwsgierige locals, goedkope lunches… Zelf niet bekend? Alternatieve gidsorganisaties of vzw’s tonen je graag de weg.

5. Ga voor “anders ontmoeten”

Reizen is ontmoeten. Eet, drink, dans, musiceer, bid of baad zoals locals, met locals. Laat je rondleiden door lokale gidsen, bezoek een moskee of hamam of volg een workshop. Lunch in een typische taverne. Kook je zelf? Doe je inkopen op de lokale markt en/of bereid het nationale gerecht. Ook vrijwilligerswerk, deelnemen aan een lokaal evenement of feest, ludieke opdrachten en rally’s zijn uitstekende manieren om in contact te komen met de lokale bevolking. Elk jaar naar dezelfde bestemming? Investeer in een samenwerking met een lokale school of vrijwilligersorganisatie!

6. Ga voor leerlingen, door leerlingen

Begin je reis op school. Laat je leerlingen info verzamelen, keuze-activiteiten voorstellen, contacten leggen, een quiz of zangsessie maken, lokale gewoontes onderzoeken. Spits opdrachten binnen taal- en andere vakken toe op een bestemming. Waarom spreekbeurten niet verhuizen van leslokaal naar autobus of museum? Je leerlingen als gidsen, reisleiders, organisatoren, niet als nukkige klanten. Wedden dat ze meer genieten, meer begrijpen, meer opsteken?

7. Ga ervoor

Wie op veilig speelt en zich aan de klassiekers houdt, zorgt nooit voor verrassingen of waarlijk memorabele momenten. Durf te experimenteren. Je leerlingen hebben een jonge, flexibele geest, maak er gebruik van! Probeer elk jaar minstens een nieuwigheid uit. Niet gelukt? Volgende keer beter. Na een paar jaar ziet je reis er stukken leuker uit.

8. Evalueer

Vraag om constructieve feedback. Niet alleen toon je je leerlingen dat je hun mening naar waarde schat, het laat je ook toe minder geslaagde elementen van de reis te vervangen. Beoordeel elk onderdeel van de reis, elke activiteit, elke gids. Behoud enkel het goede. Laat ook ruimte voor suggesties.

9. Werk samen

Hoe meer eensgezindheid en input vanuit verschillende vakken, hoe geslaagder de keuze en uitvoering van de reis. Aan de directie om overleg te creëren, maar ook ruimte en middelen om van een schoolreis werkelijk een pedagogisch, maar ook onvergetelijk, project te maken. Schoolreizen zouden nooit een sleur mogen worden, of een overbelasting voor een enkeling. Voor een kleine meer-kost neemt een reisagent de praktische kant van de zaak op zich. Hij biedt garantie, ervaring en een eigen netwerk van chauffeurs, gidsen, activiteiten en logies.

10. Geslaagd! En duurzaam?

Elk van bovenstaande tips verhoogt de duurzaamheid van je reis. Verrast? Naast ecologie, gaat duurzaamheid ook over kennis en respect voor een plaats en haar bevolking, over begrip en interactie. Kies voor lokaal, authentiek en kleinschalig: het bestendigt de cultuur en genereert inkomsten. Denk ook aan de planeet. Schrap dat vliegtuig (of compenseer de uitstoot) en kies voor de autocar, na fiets en benen het meest duurzame transportmiddel. Ga voor logies met een label en vraag al je leveranciers naar hun duurzaamheidsbeleid. Vraag creëert aanbod!

Een duurzaamheidstest en databank vol creatieve, duurzame tips: vanaf september op www.andersopschoolreis.be , een initiatief van de opleiding Toerisme en recreatiemanagement van de Hogeschool West-Vlaanderen.

auteur: Griet Laenen

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Sustain my schooltrip, of Anders op schoolreis: Yes we can!

Waarom focussen op schoolreizen? Dagtrips en meerdaagse reizen zijn een constante in de vorming van leerlingen. Het zijn de leerkrachten die deze schoolreizen organiseren. Zij werken binnen zeer specifieke randvoorwaarden: activiteiten, transport en logies die geschikt zijn voor (middel)grote groepen; een democratisch budget; de vakoverschrijdende eindtermen. Het organiseren van dit soort reizen vraagt tijd. Die tijd is helaas niet altijd voldoende voorhanden om ook nog eens stil te staan bij de vraag of het voorgestelde programma de duurzaamheidstoets doorstaat. Bovendien zijn niet alle leerkrachten even vertrouwd met de specifieke technieken van toeristische organisatie. In de praktijk zoeken leerkrachten naar een geschikte reisformule die jaar na jaar kan worden herhaald. Zie ook de resultaten van onze enquête, die we ter voorbereiding van Anders op schoolreis hebben uitgevoerd.

Met Anders op schoolreis willen we de organisatoren van schoolreizen laten zien dat duurzame schoolreizen haalbaar zijn, door hen eenvoudig de nodige praktische ondersteuning te bieden.

(1)    We brengen bevattelijke, hands-on informatie over wat een duurzame schoolreis allemaal kan zijn – weg van de ‘hardcore groen’-gedachte – en hoe je, mits kleine ingrepen in bestaande reisprogramma’s, al een reële bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de toeristische sector. Die verduurzaming zal zichtbaar worden via een duurzaamheidsbarometer op de website www.andersopschoolreis.be.

(2)    We ontwikkelen en onderhouden een database, in eerste instantie met focus op de meest populaire “schoolreis”-bestemmingen, waarin we concrete voorstellen doen voor originele schoolreizen, met alle bijbehorende praktische informatie. We bieden de leerkrachten dus een concrete tool aan om de eigen schoolreis te organiseren en te plannen. We starten met informatie over Parijs, Londen en Barcelona als citytripbestemming,  Italië voor rondreizen en België als bestemming voor sportieve, avontuurlijke en teambuilding activiteiten. De basisgedachte is: de integratie van 1 van de voorgestelde bouwstenen op de website is al een garantie voor een duurzamere schoolreis!

Door van de website een communicatieplatform te maken, is er ruimte voor het delen van reiservaringen, met behulp van ratings en reviews. Daarmee willen we de nodige dynamiek voor Anders op schoolreis op gang brengen, en houden.

Anders op schoolreis wordt ook relevant voor de reissector. De kant-en-klare info in onze database zal ook voor reisorganisatoren toegankelijk zijn. Zo wordt de drempel om effectief meer duurzame bouwstenen in een reisprogramma op te nemen hopelijk kleiner. Aanbieders van duurzame activiteiten kunnen hun initiatieven toevoegen in de database. Zo bieden we hen een extra communicatie- en distributiekanaal. Daarmee willen we een stimulans bieden aan de sector om meer initiatieven op vlak van duurzaamheid te ontwikkelen.

De website www.andersopschoolreis.be is nog volop in opbouw en zal beschikbaar zijn vanaf september 2012. Het project werd voorgesteld op 8 maart 2012 tijdens de Workshop Sustain my schooltrip. Volg ons op Facebook om up-to-date te blijven over de vorderingen van ons project en deel vooral ook jullie ervaringen met ons.

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Waarom consumenten niet houden van duurzaam toerisme en de sector er bang voor is

We reizen te veel, we vliegen te vaak, we tasten de draagkracht en houdbaarheid van onze topbestemmingen aan. Toerisme in zijn huidige vorm is onhoudbaar, dat staat vast. Duurzaam toerisme biedt een uitweg. Maar vele artikels, blogs, websites en beleidsteksten ten spijt, lijken vakantiegangers en reisorganisatoren nog steeds niet goed te weten wat duurzaam toerisme nu precies inhoudt. Stereotiepe beelden staan actie in de weg.

De vakantieganger die gelooft dat dit http://0.tqn.com/d/goafrica/1/0/2/S/IMG_1186.JPG  het is, haakt al van tevoren af. De kloof tussen wat hij gewoon is te doen en meent te moeten doen, is simpelweg te groot. Maar duurzaam toerisme is zoveel meer dan ‘hardcore groen’, ‘back to basics’, weg van alle comfort. En is dat trouwens ook altijd geweest.

Ook de reisagent haakt bij voorbaat af, want volgens hem zijn duurzame reisproducten hardcore groene producten de onvermijdelijk tot een meerkost leiden. In tijden waarin vakantiegangers steeds meer op zoek gaan naar de “best buy” en organisatoren een prijzenslag leveren, is deze misvatting van de “meerkost” van een duurzaam product fataal. Ze leidt tot gemiste kansen.

Want de realiteit is anders. Genuanceerder. Een jeugdherberg kan duurzaam te werk gaan, maar ook een luxehotel of lodge kan stappen in die richting ondernemen. Elk product in elk reissegment en voor elk soort klant kan stappen ondernemen om duurzamer te worden (zonder daarom ook duurder te zijn).

Duurzaam reizen is geen kwestie van alles of niets. Kleine wijzigingen aanbrengen in bestaande reisprogramma’s draagt wezenlijk bij tot duurzaamheid. Sustain my schooltrip of Anders op schoolreis wil scholen, reizigers en reisorganisaties helpen om dit in de praktijk te brengen.

Kleinschalige, praktisch georiënteerde projecten zijn de beste manier zijn om de mindset rond duurzaam reizen stap voor stap te wijzigen. Met Sustain my schooltrip of Anders op schoolreis willen we consumenten en reisorganisaties concreet laten zien hoe ze, door kleine wijzigingen aan te brengen in bestaande reisprogramma’s, al een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam toerisme.

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, online, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Duurzaam toerisme: brandend actueel

Duurzaam toerisme: de term levert maar liefst 2 miljoen treffers op Google op. Het thema leeft, zoveel is duidelijk. En maar goed ook.              

Want toerisme, wereldwijd de sterkst groeiende economische sector, mag dan een belangrijke bron van welvaart zijn; de blijvende toename van het aantal reizigers brengt ook heel wat dreigingen met zich mee. Voor onze planeet in de eerste plaats: toerisme alleen is verantwoordelijk voor 5% van de totale CO2 uitstoot wereldwijd – maar ook voor de sector zelf. Bestemmingen die ondoordacht te werk gaan verliezen hun aantrekkelijkheid en dus inkomsten. Tourism destroys tourism. Reden genoeg om duurzame toeristische ontwikkeling hoog op de agenda te plaatsen.

Dat gelooft ook de opleiding Toerisme en recreatiemanagement. Met het project Sustain my Schooltrip, in het Nederlands omgedoopt tot Anders op schoolreis, leveren we een tastbare bijdrage aan een meer duurzame toeristische sector.

Duurzaam toerisme bij Howest

Volg dit project via www.andersopschoolreis.be en onze Facebookpagina. Vragen? Mail naar andersopschoolreis@howest.be of Twitter @andersopschoolreis.

We danken       
Hogeschool West-Vlaanderen, voor het gestelde vertrouwen en de financiering;
de opleidingen New Media en Communication Technologie (NMCT), Devine en Lerarenopleiding, voor hun expertise;
Toerisme Vlaanderen, MOS, Living Stone Dialoog vzw, Westtoer en de opleidingen toerisme van de Pleinschool (Kortrijk) en het PHTI (Gent), voor hun waardevolle inbreng in de gebruikersgroep;
en onze studenten en vele leerkrachten, voor hun diverse bijdragen aan het project.

 

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, online, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Today’s special: Gate Gourmet, TC Airlines and looking for sustainable aviation industries

TRM Howest and its Flemish sister programs, catering company Gate Gourmet (see below) and Thomas Cook Airlines Belgium, did some brainstorming at Zaventem on Friday January 13 about how the catering and aviation industries could boost sustainability in aviation.The session taking place under the aegis of Malines-based non-profit organization Living Stone Dialoog looked into some very concrete measures to e.g. reduce waste from international flights.Gate Gourmet and Thomas Cook Airlines Belgium are undeniably both putting in praiseworthy efforts to make flying more environment-friendly. They admit, however, that a considerable distance still has to be run.For education and industry, sustainability is an extremely hot issue both instances are eager to tackle but maybe it’s time the public at large and most notably policymakers start making bolder claims in this respect. The impression was that European legislation, too, could take further and more rational steps toward an increased sustainability in aviation.
author: Dominique Vansteenkiste,
lecturer English and member of the team Toerisme en recreatiemanagement at Howest

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Howest, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme