Goede wijn is nog geen bier

Bier: minstens even bijzonder als wijn en champagne

Bier: minstens even bijzonder als wijn en champagne

Toerisme Vlaanderen koos baanbrekend vakmanschap als internationale brandingstrategie voor Vlaanderen. Geen sterker thema dat hierbij aansluit dan bier. Geert Van Lierde maakt ons duidelijk dat het bierbrouwen ons letterlijk in de genen zit. Op de drankenkaart van Europa bevinden we ons dan ook niet toevallig in de biergordel.

Bovendien hebben de Belgische bieren heel wat unieke aspecten in vergelijking met buitenlandse bieren. We denken aan de keuze voor hop, dat vanuit België ook in andere bierculturen werd overgenomen. Niet voor niets zeggen we dat wij Belgen de Engelsen bier leerden drinken, daarvóór dronken ze ale. Ook de bieren met spontane gisting zijn uniek, door het feit dat de micro-organismen in de buitenlucht een essentiële invloed hebben op het eindresultaat. Even uniek zijn de Vlaamse roodbruine bieren van gemengde gisting.

Kort samengevat: bier is een bijzonder product en biedt minstens even veel mogelijkheden als whisky, wijn en champagne als basis voor authentieke, belevingsgerichte toeristische producten. Alleen is er imagogewijs nog werk aan de winkel. Want iedereen kan spontaan bekende wijnstreken opnoemen, maar als die vraag gesteld wordt voor biertypes, dan blijft men het antwoord vaak schuldig.

Les één van deze inspiratienamiddag is dus duidelijk: schat het product bier naar waarde.

Klik hier om de presentatie van Geert Van Lierde volledig te bekijken.

1 reactie

Opgeslagen onder toerisme

In Flanders Fields museum: 2.0

Interessante blog over het vernieuwde IFF museum, waarbij je meteen de belangrijkste kernconcepten meekrijgt: http://blog.onserfdeel.be/post/2012/06/08/Het-landschap-als-getuige-het-vernieuwde-In-Flanders-Fields-Museum.aspx.

De inrichting van het museum was in handen van het gerenommeerde Tijdsbeeld &Pièce Montée, die ook voor de inrichting van het STAM tekende. En de soundtrack is van de hand van Stuart Staples van de groep Tindersticks. Niet alleen een must-see dus, maar ook een must-hear!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder opleiding toerisme, projectmanagement, toerisme

Voor jullie bijgewoond: studiedag interculturaliteit in de toeristische sector

Lector Dominique Vansteenkiste was namens de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement aanwezig op de studiedag Interculturaliteit in de toeristische sector,  georganiseerd door Living Stone Dialoog (Greet Huybrechts en Manuel Minne) en Toerisme Vlaanderen (Griet Geudens) in Mechelen op 31 mei 2012.

ROJM

ROJM

Deze bijzonder leuke studiedag vond plaats in de gebouwen van het ROJM (zie foto), het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen. Mechelen is een stad waar 25% van de bevolking van Marokkaanse origine is en waar meer dan 100 verschillende nationaliteiten wonen. In 1978 staken enkele jongeren van verschillende afkomst de koppen bij elkaar en stampten een vereniging voor en door jonge stadsgenoten uit de grond. De Vlaamse Gemeenschap beloonde dit initiatief en erkende de vereniging als jeugdhuis. Zo ontstond de vzw Rzoezie met als huisregel: ‘alles voor en door de Mechelse jeugd’. Na 30 jaar heet het jeugdhuis ondertussen ROJM en komen er elke week zo’n 800 jongeren langs.

Een boeiende dag, waar we volop informatie opdeden om de komende jaren onze lessen te stofferen! We brengen kort verslag uit van de verschillende lezingen!

Interculturaliteit op de werkvloer

Interactieve lezing door Mevr. Ankie Hoefnagels over het verwerven van interculturele competenties

Ankie Hoefnagels

Ankie Hoefnagels inspireert ons over aanpak interculturele communicatie.

Ankie Hoefnagels (Maastricht, zie foto) schreef in 2010 samen met collega Ton Van Egmond het boek ‘Grenzeloos, interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid’. Dit boek gaat in op de verschillen tussen de culturen waarmee mensen die werkzaam zijn in het toerisme of de gastvrijheidsindustrie te maken krijgen. Mevr. Hoefnagels biedt geen receptenboek aan voor een optimale communicatie maar verschaft niettemin een hele reeks nuttige inzichten.

Interculturele competentie is het vermogen om effectief en gepast te communiceren in interculturele situaties, gebaseerd op kennis, vaardigheden en attitudes. Enkele sleutelbegrippen bij het verwerven van interculturele competentie zijn empathie, luisterbereidheid, nieuwsgierigheid en het ontbreken van vooroordelen.

Uitgevonden erfgoed: voorstelling van ‘Framing the other’

door Willem Timmers (zie foto) en Ilja Kok, gevolgd door een reflectie

‘Framing the other’ is een eindwerkdocumentaire over de Mursi-stam in het zuiden van Ethiopië die bekend staat om de lipschotels die de vrouwen dragen als decoratie. Het is een ongemeen boeiend werkstuk dat zelfs de meest onverschillige kijker op de kast zal jagen door zijn tragikomische kijk op toerisme. De film dwingt tot reflectie over de invloed van toerisme op cultuur en is een absolute must voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met de reissector , met name touroperators en reisleiders. De film loopt momenteel op verschillende filmfestivals en is volgend academiejaar wellicht te zien in de opleiding Toerisme en recreatiemanagement in Howest.

Auteur: Dominique Vansteenkiste

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Toerisme: for better of for worse?

 

 Mensen reizen meer en meer; meer en meer mensen reizen. Bijna een miljard (!) mensen nemen jaarlijks het vliegtuig. Allemaal willen we de wereld zien, andere culturen leren kennen, ontspannen op verplaatsing. En wat is daar mis mee?

Maar, laten we eerlijk zijn,  we willen dit zo vaak, zo ver, zo goedkoop en zo authentiek mogelijk doen. Een contradictie. Want onze reis heeft ontegensprekelijk gevolgen op de leefomgeving (Planet) van de bestemming die we aandoen, op haar economie (Profit), lokale cultuur en tradities (People). Duurzaam toerisme streeft ernaar de negatieve impact op elke “P” te beperken en de positieve impact te verhogen. En zo de beleving van de toerist te versterken (Pleasure). Wie zijn steentje wil bijdragen, moet eerst weten wat de impact van toerisme is of kan zijn, in negatieve en in positieve zin.

De p van Planet: ecologische impact

Met zijn hoge vraag naar vluchten, ander transport en accommodatie levert toerisme een grote bijdrage aan de klimaatopwarming. De sector is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot wereldwijd. CO2 tast de ozonlaag aan die ons moet beschermen tegen UV-straling. Nu die laag steeds dunner wordt, warmt de aarde op. Hierdoor verwoestijnen grote gebieden, smelten de ijskappen, stijgt het zeeniveau en neemt het aantal natuurrampen als droogte, watersnood en tsunami’s toe. Diersoorten worden bedreigd. Veel van onze populaire sneeuw- en strandvakantiebestemmingen ondervinden vandaag al de gevolgen.

Op lokaal vlak slorpt toerisme levensbelangrijke grondstoffen op: water, energie, hout, voedsel,… De aanbouw van toeristische infrastructuur (hotels, wegen, golfterreinen, jachthavens enz.) schaadt het landschap. Daarnaast brengt toerisme veel afval met zich mee en vervuiling van water, lucht, grond en stilte. Op verre bestemmingen, waar grondstoffen en geld schaars zijn of overheden laks, gaat dit maar al te vaak ten koste van de lokale leefomgeving en bevolking. Maar ook in Europa staan we voor dilemma’s…        

Aan de andere kant kan toerisme ervoor zorgen dat natuurgebieden economisch interessant worden. Een betaald bezoek aan natuurparken bevordert het behoud en bescherming van belangrijke biotopen. Bovendien kan zo’n bezoek het bewustzijn van mensen rond groene waarden verhogen  en de vraag naar duurzame producten doen stijgen. Toerisme kan zo een stimulans zijn voor duurzamere praktijken in hotels en andere toeristische faciliteiten.

De p van Profit: economische impact

Terwijl het meestal de bestemmingen zijn die opdraaien voor de grote investeringen en kosten die toerisme met zich meebrengt, keren de winsten vaak terug naar buitenlandse investeerders. Bij massatoerisme of enclave-toerisme die de populaire “all-inclusive” formule aanbieden, kan 60 tot 80% van de opbrengst het land uitstromen. We spreken van “economische lekken”. Bij dit soort van toerisme blijven de kennis en managementfuncties in handen van buitenlanders, terwijl de lokale bevolking aan een erg laag loon werkt. En dit terwijl toerisme de prijzen van lokale producten vaak doet stijgen.

Maar laten we ook niet vergeten dat toerisme voor zowel ontwikkelde als derdewereldlanden een belangrijke bron van inkomsten is. Vooral in landen waar weinig alternatieven zijn, kan toerisme buitenlandse deviezen binnenbrengen, tewerkstelling creëren en investeringen in infrastructuur stimuleren.

De toerist kan ervoor zorgen dat zijn verblijf zoveel mogelijk ten goede komt aan de plaatselijke bevolking door gebruik te maken van kleinschalige familiehotels, lokale restaurants, ter plaatse aangekocht voedsel, en door samen te werken met lokale, zelfstandige vervoerders (daar waar privé-transport noodzakelijk is), etc.

De p van People: sociaal-culturele impact

Toerisme kan lokale gebruiken en tradities versterken: wanneer de bevolking merkt dat toeristen de lokale cultuur appreciëren, zal zij zich trots voelen en betrokken. Extra werkgelegenheid of een betere infrastructuur kunnen de migratie naar steden of het buitenland tegengaan, ook op deze manier kan toerisme een lokale gemeenschap versterken.

 Abrupt of weinig respectvol contact kan echter leiden tot ergernis bij de lokale bewoners, of zelfs tot verlies van identiteit. Om inkomsten te genereren, kan de bevolking haar cultuur gaan “verkopen” of “spelen”. Jongeren die een snelle, maar weinig duurzame manier vinden om aan geld te komen, verlaten de school en onttrekken zich aan het ouderlijk gezag; vaak gaan ze neerkijken op de traditionele levensstijl. Prostitutie is de ergste uitwas.

Een duurzame reiziger is zich bewust van de impact die hij heeft op de lokale cultuur. Hij reist respectvol, voorbereid, geïnformeerd.

De p van Pleasure: impact van de ervaring

Duurzaam toerisme zet de kwaliteit van de ervaring voorop door datgene te beschermen waarvoor we op reis gaan: de lokale natuur en cultuur. Is het niet aangenamer toeven op plaatsen waar de bevolking je welkom heet? Waar lokale inwoners niet (hoeven te) brommen, sjacheren, bedelen of drummen omdat ze sowieso delen in de winst? Waar er evenwicht is tussen toeristen en bewoners, tussen geven en nemen? Niemand beleeft toch plezier aan overvolle musea, straten of pleinen, aan torenhoge toeristenprijzen. Alleen wanneer de belangen van lokale mensen én bezoekers gerespecteerd worden, ontstaat een positieve, authentieke en persoonlijke ervaring. En laat dat nou net zijn waar de toerist van vandaag naar op zoek is.

Griet Laenen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, Sustainable tourism, toerisme

Workshop Sustain my Schooltrip: verslag van een geslaagde studiemiddag

Met Sustain my schooltrip ontwikkelt de opleiding Toerisme en recreatiemanagement van Howest momenteel een website die leerkrachten van het middelbaar onderwijs zal helpen bij het organiseren van hun schoolreizen. Op die manier kunnen schoolreizen ‘anders’ worden: origineler, prikkelender… en duurzamer, en hopelijk ook minder belastend voor de leerkrachten op het vlak van organisatie.

In afwachting van de lancering van www.andersopschoolreis.be nodigden we op 8 maart 2012  alvast de middelbare scholen in Vlaanderen uit om samen met ons na te denken hoe we schoolreizen ‘anders’ kunnen aanpakken.

We openden de workshop met een plenair gedeelte. Peter De Vleeschouwer schetste het profiel van ‘de gemiddelde schoolreis’ in Vlaanderen op basis van een enquête bij alle Vlaamse middelbare scholen.  Griet Laenen gaf een aantal algemene tips om schoolreizen op een vrij eenvoudige manier creatiever en duurzamer te maken.

Na deze introductie konden de aanwezigen zelf de handen uit de mouwen steken. De leerkrachten gingen in kleine groepen aan de slag om ervaringen uit te wisselen. Iedereen had vooraf een fiche ingevuld met gegevens over een jaarlijks terugkerende studiereis. Uitgangspunt: kan die schoolreis, op basis van de eerder gegeven tips, zonder al te grote inspanningen, creatiever en duurzamer worden? Opvallend was dat de leerkrachten hier heel wat concrete inspiratie opdeden door naar elkaars ervaringen te luisteren en hierover in dialoog te gaan.

De aanwezige studenten kregen een andere opdracht: welke duurzame activiteiten zie je graag in een schoolreis terugkomen? Zeven groepen gingen brainstormen rond vijf thema’s: ontmoeten, ontdekken, leren, bewegen en eten en drinken. Opvallend genoeg kwamen bij de meeste groepen gelijkaardige voorstellen uit de bus, zoals je hier kan zien. Enkele ‘topfavorieten’: voluntourism in ontwikkelingslanden, live like a local (logeren in gastgezinnen, streekgastronomie, …), en avontuurlijke droppings à la Peking Express. Leerkrachten kunnen zich hierdoor alvast laten inspireren!

We sloten onze workshop af met een beurs. Ruim 25 aanbieders van duurzame activiteiten in België stelden zich voor aan de aanwezige leerkrachten en studenten De contacten inspireerden, zo bleek uit onze tevredenheidsenquête: veel leerkrachten zijn van plan nieuwe dagtrips uit te testen. De studenten waren vooral gecharmeerd door activiteiten als de Bio-boerderij Ganzenhof, The Outsider en Tochten van Hoop. Ook het initiatief van de Groene Sleutel viel in de smaak.

De evaluatie van de studiemiddag was erg positief. Volg ons op Facebook , want we plannen in de toekomst nog meer studiemomenten rond de organisatie van schoolreizen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

Anders op schoolreis: verslag workshops leerkrachten

Van leerkrachten, voor leerkrachten: de selectie tips en tricks uit de workshops gingen niet alleen over duurzaamheid, maar vooral ook over haalbaarheid naar organisatie en prijs. Tegenstrijdig? Zeker niet, we gaan voor de optimale groen/prijs/fun-verhouding. Budget is een prima motivatie om op zoek te gaan naar goedkope alternatieven die in hun eenvoud erg leuk én duurzaam zijn! Best practices, kansen, maar ook pijnpunten en hoe ze te omzeilen…

Kleine groepen

Voldoende kritische massa is noodzakelijk om prijzen van gids, autocar en, in mindere mate, bezoeken te delen. Sommige van de aanwezige scholen hebben weinig leerlingen en lossen dit op door samen met leerlingen van een andere school op reis te gaan.

Geen centrale ligging

Scholen uit afgelegen plaatsen hebben het moeilijker om daguitstappen of reizen te organiseren. Zij kunnen beter minder vaak, maar langer op reis gaan en bezoekobjecten en bestemmingen combineren.

Transport

Opteer voor een lange busreis (Italië, Barcelona, Kroatië) voor een nachtbus; je spaart er een of zelfs twee overnachtingen mee uit. Een extra overnachting inlassen tijdens de reis is ook een goede optie, vooral als je er een bezoek aan koppelt. Wie met de leerlingen op fiets-meerdaagse trekt, kan voor een autocar met aangepaste aanhangwagen kiezen.

Accommodatie

Stacaravans, huisjes of kleine tweesterrenhotels vormen goedkope alternatieven voor hotels. Buiten het seizoen kan je fikse kortingen bekomen: onderhandelen is dus de boodschap. De scholen die in huisjes of bungalows verblijven, laten hun leerlingen meestal zelf koken. Zo realiseren ze verschillende VOET, maar drukken ze ook in belangrijke mate de kostprijs. Een toerisme-opleiding slaagt er zo in een 10-daagse reis naar Kroatië te organiseren voor 550 euro. Overweeg te kamperen.

Match leerlingen en gidsen

Je leerlingen voorbereiden op uitstappen of museumbezoeken zorgt er zeker voor dat ze aandachtiger zijn en meer opsteken. Even belangrijk is het om gidsen op de hoogte te stellen van wat jij van hen verwacht, wie je leerlingen zijn, wat hun taalniveau of voorkennis is, hoe ze het best aangepakt kunnen worden… Hoe beter vorm en inhoud van bezoek of activiteit afgestemd zijn op jouw groep, hoe groter de meerwaarde. Durf ook feedback te geven en bij te sturen naar het volgende jaar. Tref je een goede gids? Boek hem het volgende jaar opnieuw!

Evenwichtig programma

Iedereen kan maar een bepaalde hoeveelheid informatie, beelden of ervaringen absorberen. Genoeg rustpauzes inlassen is dus een must. Doe de serieuze zaken in de voormiddag; maak een lichter, actiever programma in de namiddag. Voorzie ook keuzeprogramma’s en voldoende vrijetijd om de leerlingen tot rust te laten komen of hun eigen interesses te volgen.

Contact met locals

Taalleerkrachten (Frans) nemen vaak het initiatief om een gegidst bezoek van een stad (Lille, Brussel, Doornik, Parijs) aan te vullen met een quiz/rally/stadsspel/zoektocht of vragenlijst waardoor de leerlingen in contact komen met de lokale bevolking en de stad op eigen houtje ontdekken. Een wedstrijdelement of kleine prijs kan hen extra motiveren. Je kan ook een typisch bedrijf bezoeken op de plaats van bestemming: een porto-producent in Portugal, cava in Barcelona, een olijfolieraffinaderij in Kroatië?… Zo’n bezoek is meestal goedkoop: de bedrijven willen winst halen uit verkoop in het winkeltje.

Samenwerking met scholen

Een school uit Aalst gebruikt de cafetaria van een school in Namen om leerlingen te laten picknicken; een meer verregaande samenwerking met Waalse scholen blijft vooralsnog moeilijk. De toerisme-opleiding van Howest laat studenten van Doornik en Luik onze studenten gidsen in hun stad en vice versa; er is ook een gezamenlijk bezoek aan Brussel.

Eten

Zelf koken blijft het meest goedkoop. Inkopen doen op een lokale markt, een typisch streekgerecht klaarmaken of een veggie-dag houden, vonden heel wat deelnemers en leerlingen een leuk idee. Een keer samen en lokaal eten vonden de meesten ook een must. Wie zijn reis goed uitstippelt, kan vaak gunstige prijzen bekomen in lokale restaurants. Ga voor een simpel, maar voedzaam (en typisch) menu op een afgesproken tijdstip zodat de eigenaars het bezoek optimaal kunnen voorbereiden.

En nu? Is het nog altijd aan ons!

De workshop maakte tongen los, gesprekken kwamen vlot op gang en werden vroegtijdig afgebroken. Het mag duidelijk zijn: leerkrachten zijn nog lang niet uitgesproken over het hoe, wat en waarom van studiereizen en uitstappen. Alvast een pluim op de hoed van alle aanwezigen: dank voor de interesse en input! Wordt vervolgd…

                                                                                                                                                             Griet Laenen

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme

De gemiddelde schoolreis in Vlaanderen: enquête secundaire scholen

Wie leerkrachten wil stimuleren om ‘anders’ op schoolreis te gaan, doet er goed aan eerst te bekijken hoe hun schoolreizen er nu uit zien. Via een uitgebreide enquête brachten we de huidige meerdaagse schoolreizen in het middelbaar onderwijs in kaart: wat zijn de belangrijkste bestemmingen, met welk transportmiddel gebeuren de verplaatsingen, wat is het budget, etc.

‘De’ gemiddelde schoolreis blijkt toch wel te bestaan. Het aantal bestemmingen dat jaarlijks door scholen wordt bezocht is eerder beperkt. Parijs, Londen en Barcelona als het om citytrips gaat; Italië voor rondreizen. In België zelf vindt het gros van teambuildingsactiviteiten en bezinningsmomenten plaats.

Belangrijkste motivatoren bij het beslissingsproces rond logies, activiteiten, transport voor scholen zijn zonder twijfel de educatieve meerwaarde van de trip en het budget, gevolgd door ‘veiligheid en zekerheid’. Duurzaamheid als dusdanig is hierbij weinig aan de orde.

Lees de volledige neerslag van deze enquête hier, of bekijk de powerpointpresentatie.

De enquête schoolreizen leverde zeer waardevolle informatie op voor de constructie van onze database:

  • In eerste instantie focussen we op de topbestemmingen uit de enquête om de database te stofferen. Zo kunnen we direct impact hebben op de duurzaamheid van de Vlaamse schoolreizen.
  • Op middellange termijn kiezen we bewust voor de uitbreiding van het aantal bestemmingen: spreiding van toerisme is sowieso duurzamer, minder bedreigend voor de draagkracht van toeristische bestemmingen.
  • De gemiddelde groepsgrootte is erg variabel. Er is nood aan logies voor grote, middelgrote tot kleine schoolgroepen. Deze info nemen we zeker mee in de database.
  • Budget is een doorslaggevend criterium bij het organiseren van schoolreizen. We houden hier rekening mee bij de selectie van items in onze database. Leerkrachten zullen ook ‘prijs’ als zoekcategorie kunnen opgeven.
  • Educatieve meerwaarde is eveneens erg belangrijk. Ook hierop zal onze database doorzocht kunnen worden.

Alvast hartelijk dank aan de vele scholen die meewerkten!

1 reactie

Opgeslagen onder duurzame schoolreizen, Howest, innovatie, opleiding toerisme, Sustainable tourism, toerisme